Julkaistu

Peruutusehdot – kuluttajansuojalaki

Pe­ruut­ta­mi­soi­keus, kun os­tat verk­ko­kau­pas­ta di­gi­taa­lis­ta si­säl­töä:
▪️Tavaroiden ja palveluiden lisäksi voit ostaa verkkokaupasta digitaalista sisältöä. Jos digitaalinen sisältö toimitetaan sinulle sähköisesti, peruuttamisoikeutesi sisältö on erilainen kuin tavaran tai palvelun kaupassa.
• Digitaalisen sisällön sähköisellä toimittamisella tarkoitetaan digitaalisessa muodossa lataamalla, suoratoistona tuotettua tai toimitettua tietoa. Näitä ovat esimerkiksi tietokoneohjelma, sovellus, peli, musiikki, video (muun muassa urheilutapahtuman katseluoikeus) tai teksti (muun muassa näköislehden lukuoikeus).
• Digitaalinen sisältö voidaan toimittaa sinulle myös muisti- tai tallennusvälineellä (esim. CD- tai DVD-levy) sen sijaan, että se toimitettaisiin sähköisesti esimerkiksi lataamalla tai suoratoistona. Jos digitaalinen sisältö toimitetaan sinulle muisti- tai tallennusvälineellä, kyseessä on tavaran kauppa ja peruuttamisoikeutesi sisältö on sama kuin tavaran kaupassa.
• 14 päi­vän pe­ruut­ta­mi­sai­ka al­kaa heti so­pi­muk­sen (tilauksen) te­ke­mi­ses­tä ​
Sinun pitää ilmoittaa myyjälle peruuttamisesta 14 päivän sisällä sopimuksen tekemisestä. (Peruuttamisilmoitus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen jenna@astroametisti.fi 14 päivän sisällä tilauksen tekemisestä.)
• Voit me­net­tää pe­ruut­ta­mi­soi­keu­den, jos olet an­ta­nut suos­tu­muk­sen si­säl­lön toi­mit­ta­mi­seen
Menetät peruuttamisoikeutesi
• jos annat nimenomaisen ennakkosuostumuksen siihen, että ostamasi sisältö toimitetaan sinulle jo ennen peruuttamisajan päättymistä
• jos myyjä on ennen sopimuksen tekemistä kertonut, että suostumuksen antaminen johtaa peruuttamisoikeuden menetykseen​.
• Myy­jän on pa­lau­tet­ta­va ra­hat vii­meis­tään 14 päi­vän ku­lues­sa peruut­ta­mi­sil­moi­tuk­sen vas­taanot­ta­mi­ses­ta
Sinulla on oikeus saada rahasi takaisin kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos:
• digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu peruuttamisaikana ilman ennakkosuostumustasi.
• sinulle ei ole annettu tietoa peruutusoikeuden menettämisestä.